Informasjon

Sexolog: Edgar-Stark Yeramchuk Dobie-Njaastad

Telefon: 55 28 16 68

Mobil: 90 50 15 28

Adresse: Nordahl Rolfsens vei 23 A, 5094 Bergen

Postadrsse: Postboks 2550 Slettebakken, 5828 Bergen

E-post:

Kontonummer: 1503 22 16088

Organisasjonsnummer: 996 995 771 MVA

QR code.  Android -- iPhone

 

    Kontakt Fyll in dine data her for å kontakte Rådgiver
 

Firma/navn:
Telefon:
E-post:
 Emne:
Gjelder: