Rettigheter

I 1999 utarbeidet WHO (World Health Organization) sammen med World Association for Sexology en erklæring om seksuelle rettigheter som ble godkjent på den 14. Verdenskongressen i sexologi i Hong Kong.

Seksualiteten er en integrert del av ethvert menneskes personlighet.

Dens fullstendige utvikling baserer seg på tilfredsstillelsen av basale menneskelige behov, så som lengselen etter kontakt, intimitet, følelsesmessige uttrykk, nytelse, ømhet og kjærlighet.

Seksualiteten er blitt til i samspillet mellom individene og de sosiale strukturene.

Fullstendig utvikling av seksualiteten er grunnleggende når det gjelder individuelt, mellommenneskelig og sosial velbefinnende.

Seksuelle rettigheter er universelle menneskerettigheter basert på iboende frihet, verdighet og likhet for alle mennesker.

Liksom helse er en fundamental menneskerettighet, må også den seksuelle helse være det.

For å sikre at enkeltmennesker og samfunn utvikler sunn seksualitet, må de følgende seksualrettighetene bli omtalt, oppmuntret, respektert og forsvart av alle samfunn med alle tilgjengelige virkemidler.

Seksuell helse er et resultat av et miljø som anerkjenner, responderer og utøver disse seksuelle rettighetene.

 

1. Retten til seksuell frihet. Seksuell frihet omfatter individets rett til å uttrykke alle sine seksuelle egenskaper. Dette omfatter imidlertid ikke noen form for seksuell tvang, utnyttelse el misbruk på noe tidspunkt eller i noen livssituasjon.

2. Retten til seksuell selvstyring, seksuell integritet og trygghet for den seksuelle kopp. Denne retten omfatter muligheten til å ta selvstendig avgjørelser angående sitt seksuelle liv innfor rammene av ens egen personlige og sosiale etiske normer. Den omfatter også kontroll og nytelse av egen kropp fri for tortur, kroppslig beskadigelse og vold av ethvert slag.

3. Retten til å holde sin seksualitet privat. Dette innebærer retten til individuelle valg og individuell intim atferd så lenge dette ikke kommer i veien for andres seksuelle rettigheter.

4. Retten til seksuelt likeverd. Dette refererer til frihet fra alle former for diskriminering uavhengig av kroppslig kjønn, sosialt kjønn, seksuell orientering, alder, rase, sosial status, religion eller fysikk eller følelsesmessig svikt.

5. Retten til seksuell nytelse. Seksuell nytelse, inklusive selvstimulering, er kilde til fysisk, psykisk, intellektuell og åndelig velvære.

6. Retten til følelsesmessig seksuelt uttrykk. Seksuelt uttrykk er mer enn erotisk nytelse eller seksuell handling. Individer har rett til å uttrykke sin seksualitet gjennom kommunikasjon, berøring, følelsesuttrykk og kjærlighet.

7. Retten til fritt partnervalg. Dette innebærer retten til å gifte seg eller la være, til å skille seg og til å inngå andre typer forpliktene seksuelle relasjoner.

8. Retten til frie og ansvarlige valg i forhold til reproduksjon. Dette omfatter retten til å velge om en vil eller ikke vil ha barn og til tidsrom mellom hver fødsel, og retten til fri adgang til prevensjon og fruktbarhetsregulerende midler.

9. Retten til seksualopplysning basert på vitenskapelige undersøkelser. Denne retten innebærer at seksualkunnskap skal bygges opp gjennom frittstående og like fult vitenskapelig og etisk fullverdige undersøkelser og spres på meningsfull måter til alle sosiale lag.

10. Retten til omfattende seksuell utdanning. Dette er en livslang prosess fra fødsel gjennom de forskjellige livsavsnitt og bør omfatte alle sosiale sammenhenger.

11. Retten til seksuell helseomsorg. Seksuell helseomsorg må være tilgjengelig for forebygging og behandling av seksuelle bekymringer, problemer og forstyrrelser.

Til norsk ved Elsa Almås og Esben Esther Pirelli Benestad.