Tjenester

Jeg jobber etter lovverket:

Lov om helsepersonell m.v. Rundskriv 1-20/2001.

Vanlig taushetsplikt er gjeldende med de unntak som loven pålegger.

 

Videre jobber jeg etter:

PLISSIT-modelen eller P-LI-SS-IT er en modell utarbeidet av Jack Annon på Hawaii på 70-tallet, og er et arbeidsredskap og modell eller ABC for sexologer. Den er delt inn i fire punkt formet som en trakt. Elsa Almås har valgt å snu trakten til en pyramide.

Den beskriver ulike nivåer for behandling av seksuelle problemer:

Pyramiden leses nedenifra og punktene kan oversettes som følgene;

1. Tillatelse, å være, å gjøre, OK

2. Begrenset informasjon.

3. Rådgiving / enkel terapi.

4. Medisinsk/psykiatrisk eller spesialkunnskap.

Jeg jobber opp til nivå 3.